logo
СЭТГЭЛЭЭС УРГАСАН БҮХЭН ЗҮРХЭНД ШИНГЭДЭГ

Наадам центр

Хурд групп наадам центрийн наадам фитнесс клубын нээлтийн арга хэмжээг 2017 онд амжилттай зохион байгуулав