logo
СЭТГЭЛЭЭС УРГАСАН БҮХЭН ЗҮРХЭНД ШИНГЭДЭГ

СИНДЕРЕЛЛА ХУРИМ

2018 оны 08-р сарын 25-нд Crocus event hall  нэгэн гайхалтай Синдерелла гүнжийн сэдэвт үлгэрийн хуримын арга хэмжээг зохион байгуулсан.