logo
СЭТГЭЛЭЭС УРГАСАН БҮХЭН ЗҮРХЭНД ШИНГЭДЭГ

Набсан ХХК Бага оврын цэвэрлэх байгууламжийн нээлт

Набсан ХХК-н гүйцэтгэсэн Бага оврын Цэвэрлэх байгууламжийн нээлтийн үйл ажиллагааг 2015оны 07-р сарын 01 өдөр зохион байгуулалт болон түүний гүйцэтгэлийг хариуцан ажиллав